گروه سِشات
گروه سِشات

درک محتوا در دنیای امروز احتمالا برای بسیاری

 لینک
درک محتوا در دنیای امروز احتمالا برای بسیاری

درک محتوا در دنیای امروز

احتمالا برای بسیاری از ما پیش آمده است که پیامی را بوسیله تلفن همراه برای کسی فرستاده ایم ولی دریافت کننده پیام، با لحنی که مورد نظر ما نبوده پیام را خوانده و در درک محتوا دچار سوء برداشت شده است. و چه بسا که جنجالها و تنشهای گوناگونی نیز به دنبال این امر صورت گرفته است. گروه سشات در این نوشتار تصمیم دارد تا شما خواننده گرامی را به اهمیت درک محتوا توسط مخاطبان و پیشگیری از آسیبهای اینچنینی آگاه سازد. البته شایان ذکر است که تعریف دقیق از یک محتوای مناسب پیش نیاز این مطلب است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید