گروه سِشات
گروه سِشات

کد GTIN چیست ؟ کد GTIN یک خانواده

 لینک
کد GTIN چیست ؟ کد GTIN یک خانواده

کد GTIN چیست ؟

کد GTIN یک خانواده از GS1 در ساختارهای داده جهانی را توصیف می کند که با استفاده از ارقام مختلف و ثابت، می تواند به انواع مختلفی از حاملهای داده، کدی را اختصاص دهد. کد GTIN شناسه کالا برای اطمینان از تقلبی نبودن آن است. در حال حاضر، GTIN به طور انحصاری در داخل بارکدها استفاده می شود، اما می تواند در سایر ابزارهای اطلاعاتی مانند شناسایی فرکانس رادیویی (RFID) نیز استفاده شود. GTIN فقط یک اصطلاح است و هیچ یک از استانداردهای موجود را تحت تاثیر قرار نمی دهد و هیچ نیاز اضافی سخت افزاری را نیز تحت پوشش قرار نمی دهد. برای شرکت های آمریکای شمالی، UPC یک شکل موجود از GTIN است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید