گروه سِشات
گروه سِشات

تعریف استراتژی محتوا چیست؟ آیا تعریف مشخصی از آن وجود دارد؟

 لینک
تعریف استراتژی محتوا چیست؟ آیا تعریف مشخصی از آن وجود دارد؟

تعریف استراتژی محتوا چیست؟ آیا تعریف مشخصی از آن وجود دارد؟

راچل لاوینگر نویسنده کتاب “استراتژی محتوا: فلسفه اطلاعات”، استراتژی محتوا را به اینگونه تعریف می کند:

«استفاده از لغات، داده و اطلاعات برای ساختن محتوایی شفاف و واضح که تجربه ای با معنا و پویا را منتقل کند. وی استراتژی محتوا را مشابه یک طرح معماری می داند که علاوه بر زیبایی و جذبه بنا به کاربردی بودن، پویا بودن و مهمتر از آن قابل استفاده بودن نیز توجه می کند.»

مارگوت بلومشتین در تعریف استراتژی محتوا می گوید:

«برنامه ریزی برای تولید، انباشت، انتقال، تحویل و مدیریت مفید محتوای کاربردی و مناسب در یک تجربه»

گروه سشات شما را به مطالعه این مقاله دعوت میکند.

خوشحال می شویم که با ما همراه بوده و ما را از نظرات، پیشنهادات و درخواستهای خود آگاه سازید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید