designer
designer

انسان نباید خود را زندانی گذشته‌اش کند، گذشته فقط

انسان نباید خود را زندانی گذشته‌اش کند، گذشته فقط

انسان نباید خود را زندانی گذشته‌اش کند،
گذشته فقط یک درس بود،
نه یک حبس ابد...

گروه عاشقی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید