بانک دی
بانک دی

تقدیر از بانک دی در سومین کنفرانس ملی کارآفرینی

تقدیر از بانک دی در سومین کنفرانس ملی کارآفرینی

تقدیر از بانک دی در سومین کنفرانس ملی کارآفرینی

در سومین کنفرانس ملی کارآفرینی که با حضور صاحبان بنگاه های اقتصادی ، مقامات دولتی ، بخش خصوصی و صدها کارآفرین با محوریت استقامت ملی و توسعه پایدار برگزار شد از بانک دی تقدیر شد.
ادامه مطلب را در لینک زیر دنبال کنید:
http://www.day24.ir/index.aspx?fkey...iew=1514

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید