بانک دی
بانک دی

رادیو اینترنتی بانک دی آغاز به کار کرد

 لینک
رادیو اینترنتی بانک دی آغاز به کار کرد

رادیو اینترنتی بانک دی آغاز به کار کرد

پادکست رسمی بانک دی با عنوان « صدای دی» امروز با حضور مدیرعامل بانک دی افتتاح و آغاز به کار کرد.
ادامه مطلب را در لینک زیر دنبال کنید:
http://www.day24.ir/index.aspx?fkey...iew=1515

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید