alonegirl
ناراحتناراحت
alonegirl

پنجره ی باران خورده ات را باز کن؛ چند سطر

پنجره ی باران خورده ات را باز کن؛
چند سطر پس از باران،
چشمهایم را ببین،
که هوایت دیوانه شان کرده،
دلم برایت تنگ است...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید