ana
ana

شمس در مقالات سخنی دارد که درباره خود و مولانا می

شمس در مقالات سخنی دارد که درباره خود و مولانا می

شمس در مقالات سخنی دارد که درباره خود و مولانا می گوید:

ما دو کس عجب افتاده ایم
دیر و دور تا چو ما دو کس به هم افتد.
سخت آشکار آشکاریم، اولیا آشکارا نبوده اند؛ و سخت نهانِ نهانیم.
(مقالات شمس تبریزی، ص 93 و 94 )

من فکر می کنم که این ویژگی آشکار بودن در عین نهان بودن چیزی است که در همه ابعاد زندگی و شخصیت این دو بزرگوار تجلی دارد. این دو روح بزرگ به طور مرموزی به هم پیوسته‌اند. اگر مولانا را داریم از برکت شمس است و اگر شمس را می‌شناسیم از برکت مولاناست.ظهور شمس در صحنه حیات مولانا خط قرمزی بود که زندگی مولانا را به دو نیمه تقسیم کرد؛ نیمه بزرگتر تا ظهور شمس و نیمه کوچکتر بعد از آن، و از مولانا هرچه داریم حاصل این نیمه کوچکتر است.

دکتر محمد علی موحد ـ باغ سبز (گفتارهایی درباره شمس و مولانا)

@shams_e_tabrizi

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید