بانک دی
بانک دی

روسای شعب موفق بانک دی تقدیر شدند به

روسای شعب موفق بانک دی تقدیر شدند به

روسای شعب موفق بانک دی تقدیر شدند

به گزارش اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک دی، در این همایش که با حضور فرشاد حیدری ،معاون نظارتی بانک مرکزی، محسن خوش طینت رییس موسسه عالی آموزش بانکداری و جمعی از مدیران ارشد بانک مرکزی و مدیران شبکه بانکی برگزار شد10 رییس شعبه موفق بانک دی با اعطای لوح تقدیر و جوایز ویژه مورد تقدیر قرار گرفتند.
ادامه خبر را در لینک زیر دنبال کنید:
http://www.day24.ir/index.aspx?fkey...iew=1542

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید