samira1371115
قبراققبراق
samira1371115

از متمایز بودن نترس انگشت نما بودن، بهتر از

از متمایز بودن نترس انگشت نما بودن، بهتر از

از متمایز بودن نترس
انگشت نما بودن، بهتر
از احمق بودن است !

مشاهده همه ی 6 نظر
samira1371115
چهارمحال و بختياري - شهركرد
93 پست
maryam24far
maryam24far
samira1371115 :
 نوشته اصلی توسط بــیــ ـدار
می‌گفت که سرد است اجاقم دلمان سوخت !

گفتیم بیا شاخه ز ما و تبر از تو
{-35-}
mohsen
خراسان رضوي - مشهد
10448 پست
mohsendory
mohsendory
mohsen : 📚 #یک_تکه_کتاب
📚 #زندگی_عشق_و_دیگر_هیچ
به قلمِ 👤 لئو #بوسکالیا

هر #انسان موجودی یگانه است. طبیعت از همسانی و یکی بودن بیزار است. هر گلی در مزرعه با گل دیگر فرق دارد، هر تیغه‌ی علف از دیگری متمایز است. آیا تا به امروز در یک باغ دو گل سرخ یک شکل را دیده‌ای؟ هیچ دو چهره‌ای حتی در دوقلوهای کاملا یکسان هم دقیقا مثل هم نیست. اثر انگشتان هر یک از ما با دیگری فرق دارد و به این دلیل می‌توان هر آدمی را از اثر انگشت او شناسایی کرد. اما انسان مخلوق عجیبی است. تنوع و غیرهمگونی او را به هراس می‌اندازد، به جای پذیرش، این مقابله، این شگفت، این گوناگونی شگفت‌انگیز، معمولا از آن می‌هراسد، یا از آن می‌گریزد و یا می‌کوشد تا یگانگی و‌ منحصر به فرد بودن را به همسان بودن با دیگران بدل سازد. تنها در این صورت است که احساس امنیت می‌کند.