اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

رقابت کشتی گیران برای رسیدن به یک کرسی به گزارش

رقابت کشتی گیران برای رسیدن به یک کرسی به گزارش

رقابت کشتی گیران برای رسیدن به یک کرسی
به گزارش ""، در روزهای اخیر فدراسیون کشتی اقدام به ثبت نام از داوطلبان حضور در کمیسیون ورزشکاران کرده است. این ثبت نام در شرایطی صورت گرفته بود که فدراسیون هیچ توضیحی درباره کمیسیون ورزشکاران نداده و همین مساله تصوری را ایجاد کرد که کشتی گیران برای حضور در کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک کاندیدا می شوند.
بعد از اطلاع از چگونگی ماجرا مشخص شد فدراسیون کشتی تا ۴ مهرماه به کشتی گیران مهلت داده تا داوطلبان برای حضور در کمیسیون ورزشکاران فدراسیون کشتی ثبت نام به عمل آورند.
انتخابات کمیسیون ورزشکاران فدراسیون کشتی ۱۲ مهرماه انجام خواهد شد تا اعضای این کمیسیون جدید از میان ملی پوشان کشتی مشخص شوند.
حسن رحیمی، حسن یزدانی و مهدی علیاری فعلا چهره های مطرحی بودند که برای حضور در این کمیسیون ثبت نام کردند.
البته هدف اصلی تشکیل کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک برای انتخابات این کمیته است که باید طبق برنامه در دی ماه سال جاری برگزار شود.
فدراسیون کشتی در نظر دارد بعد از انتخاب اعضای کمیسیون ورزشکاران در این فدراسیون، با رای همین اعضا، یک نفر به عنوان نماینده در انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک حاضر باشد و با سایر ورزشکاران رقابت کند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید