اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

منصوریان: خوشحالم تمام رکوردها را شکستم به گزارش ""، 89

منصوریان: خوشحالم تمام رکوردها را شکستم به گزارش ""، 89

منصوریان: خوشحالم تمام رکوردها را شکستم
به گزارش ""، 89 دقیقه صحبت با اهالی رسانه آن هم در ساعات پایانی چهارشنبه شب بعد از توقف مقابل ذوب آهن و شنیدن دوباره شعار "حیاکن ...رهاکن"؛ آخرین حربه علیرضا منصوریان برای تبرئه خود از تمام اتهامات پیرامون بحران ها و ناکامی های اخیر استقلال بود. نشستی که در پایان حتی صدای اعتراض رئیس هیات فوتبال تهران را نیز در آورد تا سرمربی استقلال با بر زبان آوردن این جمله که 30 روز است در این نشست ها غیبت داشته و حالا آمده که حرف های خود را بزند از شیرازی خواست یک بار هم شده استثنا قائل شود.
کنفرانسی که می تواند برای خود حتی در سطح جهان فوتبال صاحب رکوردی منحصر به فرد شود در پایان که دقایقی از نیمه شب گذشته بود با یک جمله از منصوریان جالب تر شد. آن جا که سرمربی مستعفی آبی ها با خنده ای تلخ بر لبان خود که تنها در ظاهر نشان می داد او از استعفا و کناره گیری ناراحت نیست؛ اما در باطن غم بزرگی دارد، مدعی شد باید همه رکوردها را خودش ثبت می کرد از جمله رکورد طولانی ترین کنفرانس مطبوعاتی تاریخ لیگ برتر.
منصوریان در واکنش به شوخی خبرنگاران حاضر در نشست که از او طلب صبحانه می کردند، گفت:«حالا که آخرین روز حضورم در استقلال را تجربه کردم باید همه رکوردها را به نام خودم ثبت می کردم از جمله رکورد طولانی ترین کنفرانس مطبوعاتی لیگ برتر(باخنده) و امیدوارم که این رکورد بتواند کمی از ابهامات را برای طرفداران روشن کند».

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید