پایگاه خبری اندیشه کیمیا
قبراققبراق
پایگاه خبری اندیشه کیمیا

افزایش بی سابقه میلیونرهای بازنشسته آمریکایی گزارش

 لینک
افزایش بی سابقه میلیونرهای بازنشسته آمریکایی گزارش

افزایش بی سابقه میلیونرهای بازنشسته آمریکایی

گزارش موسسه " یونایتد اینکام" نشان می دهد آمریکا هیچ گاه به اندازه کنونی بازنشسته ثروتمند نداشته است. به گزارش اندیشه کیمیا، میانگین ثروت بازنشستگان آمریکایی به نسبت سال ۱۹۸۹ بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. تجزیه و تحلیل‌های این موسسه دریافته است بخش اعظمی از این افزایش ثروت…

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید