ضیاءالصالحین
ضیاءالصالحین

ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان بصورت تصویری ضمن

 لینک
ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان بصورت تصویری ضمن

ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان بصورت تصویری

ضمن تبریک حلول شهر رمضان، ماه ضیافت الهی؛ ادعیه روزانه این ماه عزیز بصورت تصویری تقدیم کاربران عزیز می گردد. امید است که در خلوت ها و مناجاتهای خود ما را از دعای خیر خود محروم نفرمائید. [واحد سایبری ضیاءالصالحین]


مشاهده همه محتوا در:
http://www.ziaossalehin.ir/fa/content/7518

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید