مسیر سبز
مسیر سبز

دستور وزیر ورزش به روسای فدراسیون‌ها خبرگزاری فارس: بعد از

دستور وزیر ورزش به روسای فدراسیون‌ها
خبرگزاری فارس: بعد از نامه کمیته بین‌المللی المپیک و فدراسیون‌های جهانی به ایران مبنی بر دخالت دولت به امور فدراسیون‌ها، جلسه محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان با روسای فدراسیو‌ن‌ها عصر امروز برگزار شد.
گودرزی در ابتدای جلسه بحث دخالت دولت را در انتخابات مورد بحث قرار داد و از روسای فدراسیون‌های حاضر در جلسه پرسید، آیا وزارت دخالتی دارد یا خیر؟‌ روسای فدراسیون‌ها نیز تأکید کردند دولت دخالتی در انتخابات نداشته و در پاسخی که به فدراسیون‌های جهانی فرستاده‌اند این موضوع را تأکید کرده‌اند.
در این نشست همچنین گودرزی خواستار اصلاح اساسنامه فدراسیون‌ها شد و از روسا خواست این موضوع به‌سرعت در دستورکار قرار بگیرد.
وی همچنین خواستار اصلاح اساسنامه کمیته ملی المپیک نیز شد.
به گزارش فارس، وزیر ورزش با توجه به نامه فدراسیون‌های جهانی خواستار بازنگری در اساسنامه‌ها شد تا اگر ایرادی دارد برطرف شود.
در جلسه امروز همچنین محمود خسروی‌وفا رئیس کمیته ملی پارالمپیک توضیحاتی را در خصوص جداسازی از کمیته المپیک ارائه داد و اعلام کرد اساسنامه پارالمپیک نیز باید تا موعد مقرر تصویب شود.
اصلاح برخی از بندها و تبصره‌های اساسنامه کمیته ملی المپیک از یک سال پیش در دستورکار کمیسیونی قرار گرفته، اما این اساسنامه باید در ابتدا به تصویب اعضای مجمع برسد تا برای تأیید نهایی به IOC ارسال شود.
ماده١٠ اساسنامه فدراسیون‌ها این اختیار را به وزیر ورزش می‌دهد که روسای فدراسیون‌ها را انتخاب یا برکنار کنند، موضوعی که این روزها کمیته بین المللی المپیک و فدراسیون‌های جهانی خواستار اصلاح آن شده‌اند.
نشست وزیر ورزش با روسای فدراسیون‌ها در حالی برگزار شد که رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی حضور نداشت.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید