صبا
صبا

روزهـــــــــــــــا را مثنـــــوے مے بـافــــم

روزهـــــــــــــــا را مثنـــــوے مے بـافــــم

روزهـــــــــــــــا را
مثنـــــوے مے بـافــــم

و شـــــب هـا غَـــــزل

در فـراقـــــت درد را
با درد درمـان مےکـنم ..... {-35-}

مشاهده همه ی 34 نظر
داریـــوش ..........

1298 پست
Dariush-777
Dariush-777
داریـــوش .......... : روزهاست رفته ای و من هنوز به خودم میلرزم...... درست مثل شاخه ای که چند لحظه پیش پرنده اش پریده باشد {-35-}
صبا

564 پست
saba-2014
saba-2014
صبا :
 نوشته اصلی توسط داریـــوش ..........
روزهاست رفته ای و من هنوز به خودم میلرزم...... درست مثل شاخه ای که چند لحظه پیش پرنده اش پریده باشد {-35-}
@};-.
مى دوى به سمت چپ، مى دوى به سمت راست
مى گريزى از خودت! اين تمام ماجراست

تو پرنده اى ولى مى دوى! نمى پرى
اى كبوتر غريب! آسمان تو كجاست؟
داریـــوش ..........

1298 پست
Dariush-777
Dariush-777
داریـــوش .......... :
 نوشته اصلی توسط صبا
 نوشته اصلی توسط داریـــوش ..........
روزهاست رفته ای و من هنوز به خودم میلرزم...... درست مثل شاخه ای که چند لحظه پیش پرنده اش پریده باشد {-35-}
@};-.
مى دوى به سمت چپ، مى دوى به سمت راست
مى گريزى از خودت! اين تمام ماجراست

تو پرنده اى ولى مى دوى! نمى پرى
اى كبوتر غريب! آسمان تو كجاست؟
درود به شما بانو {-35-}
SEPEHR ☺ ♥ ☺
تهران - تهران
2275 پست
SEPEHR_PARVAZ
SEPEHR_PARVAZ
SEPEHR ☺ ♥ ☺ :
 نوشته اصلی توسط صبا
 نوشته اصلی توسط SEPEHR ☺ ♥ ☺
{-35-} ممنون ... خیلی زیبا {-35-}
می نشیم روبروی چشمِ زیبا و خمار
ساکت و مبهوت بر چشمانِ تو زُل میزنم

من چراغانی کنم کوچه به کوچه شهر دل
ماه من با بودنت بر شب تجمل میزنم

با نگاهت میکنی معنی برایم عشق را
با تو من بر زندگی رنگ تحول میزنم ....
ممنون زیبا نگاه شماست@};-
چشمهایت
سرنوشت را رقم می زنند
مثل گلوله ای بی هدف
که مرگ و زندگی را
{-35-}
من تیتر می شوم

تو آخرین اتفاق را
بی آنکه شعر باشد

با آنکه چشمانت شاعران معاصرند
رقم خواهی زد
و سرنوشت اکران خواهد شد

چه بیایی روزی
چه نیایی هزار و یک شب

باز هم از تو رقم خواهد خورد
«تو بی سببی نیستی مرا »
صبا

564 پست
saba-2014
saba-2014
صبا :
 نوشته اصلی توسط SEPEHR ☺ ♥ ☺
 نوشته اصلی توسط صبا
 نوشته اصلی توسط SEPEHR ☺ ♥ ☺
{-35-} ممنون ... خیلی زیبا {-35-}
می نشیم روبروی چشمِ زیبا و خمار
ساکت و مبهوت بر چشمانِ تو زُل میزنم

من چراغانی کنم کوچه به کوچه شهر دل
ماه من با بودنت بر شب تجمل میزنم

با نگاهت میکنی معنی برایم عشق را
با تو من بر زندگی رنگ تحول میزنم ....
ممنون زیبا نگاه شماست@};-
چشمهایت
سرنوشت را رقم می زنند
مثل گلوله ای بی هدف
که مرگ و زندگی را
{-35-}
من تیتر می شوم

تو آخرین اتفاق را
بی آنکه شعر باشد

با آنکه چشمانت شاعران معاصرند
رقم خواهی زد
و سرنوشت اکران خواهد شد

چه بیایی روزی
چه نیایی هزار و یک شب

باز هم از تو رقم خواهد خورد
«تو بی سببی نیستی مرا »
@};-.
صد کلام داریم ب لب ، اما نهانش می کنیم
بر دوچشمان آوریم ، بر دل عیانش می کنیم