مسیح†
بی‌حالبی‌حال
مسیح†

بعضی از آدمهای این روزگار این چنین اند: با گرگ

بعضی از آدمهای این روزگار این چنین اند: با گرگ

بعضی از آدمهای این روزگار این چنین اند:
با گرگ بره می خورند
با چوپان گریه می کنند..

مشاهده همه ی 23 نظر