فرهاد ** جبهه فرهنگی**
آروم و عادیآروم و عادی
فرهاد ** جبهه فرهنگی**

خطاب سردار قاسمی به روحانی: ❗️بیاید دست بردارید

سردار قاسمی

خطاب سردار قاسمی به روحانی:

❗️بیاید دست بردارید از نوکری آمریکا

❗️تو اینقدر بدبختی اقای پرزیدنت ، ۶سال در سوریه ۷۲ملت به جنگش اومدن لیر یک ریال هم تغییر نکرد ، بدبخت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید