رزرو کن - بزرگترین مرجع تبلیغات گردشگری
خوشحالخوشحال
رزرو کن - بزرگترین مرجع تبلیغات گردشگری

این برج دفاعی که دارای 5 طبقه هست و به صورت

 لینک
این برج دفاعی که دارای 5 طبقه هست و به صورت

این برج دفاعی که دارای 5 طبقه هست و به صورت 8 ضلعی ساخته شده است دارای 30 متر قطر است و 30 متر نیز ارتفاع دارد و داخل آن مخزن آبی برای ذخیره وجود دارد. این برج از کنار بند نیز دیده میشود. در سال 1226 میلاادی توسط سلطان سلجوق علا الدین کیقباد قلعه سرخ ساخته شد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید