همیشه بصیر باشیم
آروم و عادیآروم و عادی
همیشه بصیر باشیم

جنگ نخواهد شد! مذاکره نخواهیم کرد! رهبری

جنگ نخواهد شد!
مذاکره نخواهیم کرد!

رهبری امروز فرمودند{-w78-}

والسلام!

هر ندای دیگری صدای خیانت است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید