رزرو کن - بزرگترین مرجع تبلیغات گردشگری
خوشحالخوشحال
رزرو کن - بزرگترین مرجع تبلیغات گردشگری

دشت ارزن ، ارجن یا همون ارژن فقط 60 کیلومتر با

 لینک
دشت ارزن ، ارجن یا همون ارژن فقط 60 کیلومتر با

دشت ارزن ، ارجن یا همون ارژن فقط 60 کیلومتر با خود شیراز فاصله داره که در حاشیه جاده شیراز – بوشهر واقع است و به دلیل کوچ پرنده های مهاجر به دریاچه آن در شیش ماه دوم سال بسیار دیدنی است. این منطقه حفاظت شده شامل گونه های گیاهی و جانوری مختلفی است که در گذشته نزدیک دو شیر ایرانی هم در آن زندگی میکردند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید