آسمان آبی
آسمان آبی

روزنامـــــه آمریکایی "#فاکس " امام خامنه ای را یکی از قدرت

روزنامـــــه آمریکایی "#فاکس " امام خامنه ای را یکی از قدرت

روزنامـــــه آمریکایی "#فاکس " امام خامنه ای را یکی از قدرت های برتر جهان معرفی کرد
حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای رهبر شیعیان جهان که درباره آن می نویسد:
او فردی هوشمند و مرجعی راه بلد است و دارای ارتشی عظیم و فدائیانی کثیر می باشد.
تا کنون هیچ کسی حریف او در حمله به ایران نشده است.
قدرت او در این است که می تواند اسرائیل را نابود کند و همین خط قرمزی است که آمریکا از آن می ترسد.
سید علی خامنه ای پتانسیل این را دارد که جنگ جهانی سومی را راه بیندازد.
اللهم احفظ قائدنا امامنا احبنا خامنه‌ای
.
.
.
.
خوشبختی یعنی داشتن چنین رهبری
مشاهده همه ی 3 نظر