همیشه بصیر باشیم
آروم و عادیآروم و عادی
همیشه بصیر باشیم

مستندهایی که به عنوان یک ایرانی لازم است ببینیم

مستندهایی که به عنوان یک ایرانی لازم است ببینیم

فروشنده 1
کیفیت متوسط
https://as5.cdn.asset.aparat.com/apar..._18948.mp4
کیفیت اچ دی
https://as11.cdn.asset.aparat.com/apa..._18948.mp4

فروشنده 2
کیفیت متوسط
https://as11.cdn.asset.aparat.com/apa..._69128.mp4
کیفیت اچ دی https://ir51.uploadboy.com/d/r5nanz...2_480p.mp4

پرزیدنت آکتور سینما
کیفیت متوسط
http://dl.cinemamarket.ir/file_source...jNRPT0.mp4
کیفیت اچ دی
http://dl.cinemamarket.ir/file_source...UF3PT0.mp4

آگاهی هزینه دارد!
برای جلوگیری از تکککرار اشتباه نیاز به دیدن این مستندها داریم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید