♡♥بــ رقيه ـانو ♥♡لبیک یا حسین
آروم و عادیآروم و عادی
♡♥بــ رقيه ـانو ♥♡لبیک یا حسین

با علی تاروز محشر.یا علی مدد

با علی تاروز محشر.یا علی مدد

با علی تاروز محشر..یا علی مدد

مشاهده همه ی 1 نظر
hamidreza

824 پست
hamidreza48
hamidreza48
hamidreza : قسمتي از سريال مختار نامه
پس از ازينكه مختار قصر حكومتي عبدالله بن زبير را در شهر مكه ديد . رو به عبدالله بن زبير كرد و خنديد .
عبدالله بن زبير : از براي چه ميخندي اي مختار ؟
مختار : از براي اينكه تو خودت را خليفه مسليمن ميخواني و اينهمه تجملات داري . پس ساده زيستي ايت كجاست؟.
عبدالله بن زبير : ساده زيستي با علي(ع) در نجف به خاك سپرده شد .