shafiqullah
خوشحالخوشحال
shafiqullah

چه زیبا گفت "مولانا" عشق را بیمعرفت معنا مکن

چه زیبا گفت "مولانا"
عشق را بیمعرفت معنا مکن
زر نداری مشت خود را وا مکن
گر نداری دانش ترکیب رنگ
بین گلها زشت یا زیبا مکن
خوب دیدن شرط انسان بودن است
عیب را در این و آن پیدا مکن ......

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید