رزرو کن - بزرگترین مرجع تبلیغات گردشگری
خوشحالخوشحال
رزرو کن - بزرگترین مرجع تبلیغات گردشگری

بر اساس روایات علی اکبر در پایین پای بدرش به خاک

 لینک
بر اساس روایات علی اکبر در پایین پای بدرش به خاک

بر اساس روایات علی اکبر در پایین پای بدرش به خاک سپرده شده است و به همین دلیل است که می گویند گوشه های اضافی حرم امام حسین محل دفن پسر بزرگش یعنی حضرت علی اکبر است و محل دفن نوزاد شش ماهه حسین بن علی (ع) یعنی علی اصغر نیر روی سینه پیکر امام حسین است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید