هر چه میکشیم از بی بصیرتی میکشیم!
آروم و عادیآروم و عادی
هر چه میکشیم از بی بصیرتی میکشیم!

از شفافیت دم میزند ولی همینکه

از شفافیت دم میزند ولی همینکه


از شفافیت دم میزند

ولی همینکه تحقیقات قوه قضائیه به سرنخی با نام ولی الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی می رسد فورا ایشان را به مشاور مالی و اقتصادی خود منصوب میکند تا برایش امنیت قضایی بخرد!!!

آقای روحانی قطعا میداند پس از سیف باید خود او پاسخگوی مشکلات بوجود آمده در اقتصاد و بازار ارز باشد که اینچنین در پی گم کردن سرنخ مشکلات است!

سخنان اکثر اقتصاد دانها هم این حرف را تایید میکنند که مقصر همه این مشکلات ((ساختگی!)) شخص روحانی و دولت اوست!

اما واقعا چرا باید چنین مشکلات ساختگی ای را برای کشور ایجاد کنند؟؟؟؟

مشاهده همه ی 2 نظر