tourgasht
tourgasht

جزیره قشم یکی از بزرگترین جزایر ایران و خلیج فارس می

 لینک
جزیره قشم یکی از بزرگترین جزایر ایران و خلیج فارس می

جزیره قشم یکی از بزرگترین جزایر ایران و خلیج فارس می باشد که در استان هرمزگان واقع شده است. این جزیره رویایی از نظر موقعیت جغرافیایی از شمال به بندر عباس، مرکز بخش خمیر و قسمتی از بندر لنگه، از شمال شرق با جزیره هرمز، از شرق با جزیره لارک، از جنوب با جزیره هنگام، از جنوب غربی با جزایر تنب کوچک و تنب بزرگ و ابوموسی همجوار می باشد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید