هدی سادات دقیقی
آروم و عادیآروم و عادی
هدی سادات دقیقی

هر وقت که دستت از همه جاکوتاه شد، بگو

 لینک
هر وقت که دستت از همه جاکوتاه شد، بگو

هر وقت که دستت از
همه جاکوتاه شد، بگو

وَأُفَوِّضُ أَمْرِ‌ی إِلَى اللَّـهِ ۚ
إِنَّ اللَّـهَ بَصِیرٌ‌ بِالْعِبَادِ

کارم را به خدا می سپارم
خداوند بینای به بندگان است

مشاهده همه ی 2 نظر