ツᵈᵉˡᴬʳᴬᵐ→ᴬʳᴬᵐᵈᵉˡツ
مهربونمهربون
ツᵈᵉˡᴬʳᴬᵐ→ᴬʳᴬᵐᵈᵉˡツ

┄┅┄┅✶❤✶┄┅┄┅┄┄┅┄ روزی مـی آیـد که دلـت بـرایـم تـنگ خـواهـد

┄┅┄┅✶❤✶┄┅┄┅┄┄┅┄ روزی مـی آیـد که دلـت بـرایـم تـنگ خـواهـد

┄┅┄┅✶❤✶┄┅┄┅┄┄┅┄
روزی مـی آیـد که دلـت بـرایـم تـنگ خـواهـد شـد ...
روزی مـتـوجه جای خـالـی ام
در دنیـایـت خـواهـی شـد ،
درسـت هـمـان روزی که مـن
در دسـت نیـافـتنی تـریـن
نقـطه از زندگی ات ایسـتـاده امـ...!!
♥♥♥▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬
♛ ❃دلارام❃♛

مشاهده همه ی 13 نظر