رپر ابادان
مریضمریض
رپر ابادان

‏آقا استاد اومد سرکلاس گفت من ترم پیش فقط یه نفر

‏آقا استاد اومد سرکلاس گفت من ترم پیش فقط یه نفر انداختم، به بغل دستیم گفتم حاجی عجب خری بوده، گفت حاجی من بودم :|

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید