فرهاد ** جبهه فرهنگی**
آروم و عادیآروم و عادی
فرهاد ** جبهه فرهنگی**

فرا رسیدن چهل سالگی انقلاب اسلامی را اول از همه خدمت

فرا رسیدن چهل سالگی انقلاب اسلامی را اول از همه خدمت

فرا رسیدن چهل سالگی انقلاب اسلامی را اول از همه خدمت رهبر عزیزتر از جانم و خدمت تمام هموطنان عزیزم تبریگ میگم{-35-}{-35-}{-35-}

خادم کوچک جبهه فرهنگی(فرهاد)

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید