فرامهر
آروم و عادیآروم و عادی
فرامهر

دربهاران کی شود سر سبز سنگ؟ خاک

دربهاران کی شود سر سبز سنگ؟ 
 
 خاک

دربهاران کی شود سر سبز سنگ؟

خاک شو تا گل برویی رنگ رنگ.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید