پـــــــــــــq ر یـا pouriyaa
پـــــــــــــq ر یـا pouriyaa

خودت را دوست داشته باش برای خودت دعا کن که

خودت را دوست داشته باش 
 برای خودت دعا کن که

خودت را دوست داشته باش
برای خودت دعا کن که آرام باشی.
وقتی توفان می آید تو همچنان آرام باشی
تا توفان از آرامش تو آرام بگیرد.
برای خودت دعا کن تا خورشید را بهتر بشناسی.
برای خودت دعا کن تا همه ی شب هایت ماه داشته باشد؛
برای خودت دعا کن تا همیشه جلوی پایت را ببینی؛ آخر راهی را که
باید بروی خیلی طولانی است.
برای خودت دعا کن تا پاهایت خسته نشوند و بتوانی راه بیایی
دیگران را فراموش نکن..برای خودت دعا کن !!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید