پـــــــــــــq ر یـا pouriyaa
پـــــــــــــq ر یـا pouriyaa

تو بی من تنگ دل من بی تو دل تنگ

تو بی من تنگ دل من بی تو دل تنگ

تو بی من تنگ دل من بی تو دل تنگ
جدایی بین ما فرسنگ فرسنگ
فلک دوری به یاران می پسندد
به خورشیدش بماند داغ این ننگ************************************************ اشک مهتاب {-w67-}

مشاهده همه ی 1 نظر