‏کاش دهنا ترازو داشت؛ تا متوجه سنگینی حرفایی که میزدن،

‏کاش دهنا ترازو داشت؛
تا متوجه سنگینی حرفایی که میزدن، میشدن!

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید