الهام
گرفتارگرفتار
الهام
☝️☝️☝️

☝️☝️☝️

مشاهده همه ی 53 نظر
الهام
اصفهان - اصفهان
209 پست
elham-212
elham-212
الهام :
 نوشته اصلی توسط Keyvan
 نوشته اصلی توسط الهام
این همینطوریه. معلوم نیست سرش کجا گرمه

😐😐.... دست شما درد نکنه همشهری...😕...امتحانای پایان ترم که تموم شد، روز ۱۲ ام، بعدش ی اراائه نهایی داشتیم دیگه ۱۶ ام و بعدشم ریلکس کرردم دیگه تا الان...😁...جااتون خالی تهراانگردی...🙈😋😍....و ااالبته از خدا که پنهون نیست، از شمااهاا چه پنهون، من آبجیم چون ردبیکا نصب کرده و اکانت داره، زورکی منم برده اونجا...گفته اکانت بساز....واس همین، وقتی که صرف اینجا میکردم قبلا...الان دیگه نصف نصف شده با روبیکا بیشترر...😬🙈
خب دیگه منم که میگم سرت گرمهههه
روبیکا هم که رایگان و شومام که اصفهانی....ای داد بیدااااد
محمـــــــــــــــــد ( ارشد عشق و اعتماد ،مدیر فرشته با بال رنگی )
اصفهان - اصفهان
9139 پست
redflower
redflower
محمـــــــــــــــــد ( ارشد عشق و اعتماد ،مدیر فرشته با بال رنگی ) :
 نوشته اصلی توسط Keyvan
 نوشته اصلی توسط الهام
این همینطوریه. معلوم نیست سرش کجا گرمه
کله اش بو قرمه سبزی میده{-138-}

😁...خوودت بو قورمه سبزی میدی...😖😌😝
من بو کباب میدم{-84-}
محمـــــــــــــــــد ( ارشد عشق و اعتماد ،مدیر فرشته با بال رنگی )
اصفهان - اصفهان
9139 پست
redflower
redflower
محمـــــــــــــــــد ( ارشد عشق و اعتماد ،مدیر فرشته با بال رنگی ) :
 نوشته اصلی توسط الهام
 نوشته اصلی توسط Keyvan
 نوشته اصلی توسط الهام
این همینطوریه. معلوم نیست سرش کجا گرمه

😐😐.... دست شما درد نکنه همشهری...😕...امتحانای پایان ترم که تموم شد، روز ۱۲ ام، بعدش ی اراائه نهایی داشتیم دیگه ۱۶ ام و بعدشم ریلکس کرردم دیگه تا الان...😁...جااتون خالی تهراانگردی...🙈😋😍....و ااالبته از خدا که پنهون نیست، از شمااهاا چه پنهون، من آبجیم چون ردبیکا نصب کرده و اکانت داره، زورکی منم برده اونجا...گفته اکانت بساز....واس همین، وقتی که صرف اینجا میکردم قبلا...الان دیگه نصف نصف شده با روبیکا بیشترر...😬🙈
خب دیگه منم که میگم سرت گرمهههه
روبیکا هم که رایگان و شومام که اصفهانی....ای داد بیدااااد
ایوللللللللل دمت گرممممم خوب گفتیییییییییی{-18-}