امیر
امیر

من الان فهمیدم با یک مشت مغرض بلکه دیوانه طرفیم

من الان فهمیدم با یک مشت مغرض بلکه دیوانه طرفیم.
میریم کمک سوریه و عراق میگن چرا اونجایید؟
اونا میان کمک، میگن اینا چرا اینجان؟
اینا دانسته و ندانسته دارن طرف اسرائیل رو میگیرن که میخواد ایران رو به مرزهاش محدود کنه. اگر به مرزها محدود بشیم به مرور زمان فاتحه مون خوندست.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید