امیر
امیر

همیشه وقتی آیفون خونمون زنگ میزنه . بابام، به

همیشه وقتی آیفون خونمون زنگ میزنه . بابام، به

همیشه وقتی آیفون خونمون زنگ میزنه
.
بابام، به جای اینکه جواب آیفونو بده
منو نگاه میکنه میگه کیه؟
😐😂😐😂

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

مشاهده همه ی 3 نظر
بــیــ ـدار
تهران
848 پست
mohammadreza_celestial
mohammadreza_celestial
بــیــ ـدار : مرا به زاویه ی باغ عشق مهمان کن

در این هزاره فقط عشق پاکـ و بی رنگـ است
امیر

933 پست
AMIR-MONTAZER
AMIR-MONTAZER
امیر :
 نوشته اصلی توسط بــیــ ـدار
مرا به زاویه ی باغ عشق مهمان کن

در این هزاره فقط عشق پاکـ و بی رنگـ است
 نوشته اصلی توسط *@*m*i*n*
{-1-}
ممنون ازحضورتون