امیر
امیر

ازدواج آخرین تصمیمیِ که یک مرد خودش برای زندگیش میگیره

ازدواج آخرین تصمیمیِ که یک مرد خودش برای زندگیش میگیره

ازدواج آخرین تصمیمیِ که یک مرد خودش برای زندگیش میگیره

بعد از اون فقط زنش براش تصمیم میگیره

مشاهده همه ی 7 نظر
همیــNεdαـشگیــــ •♬•♫•.
خوزستان - اهواز
15316 پست
neda_1996
neda_1996
همیــNεdαـشگیــــ •♬•♫•. :
 نوشته اصلی توسط ?sahar
نه بابااینجوریام نیست


سلام خوشگلم{-49-}
?sahar

1132 پست
sahar_____
sahar_____
?sahar :
 نوشته اصلی توسط همیــNεdαـشگیــــ •♬•♫•.
 نوشته اصلی توسط ?sahar
نه بابااینجوریام نیست


سلام خوشگلم{-49-}
سلام نفسم خوبی؟{-23-}
همیــNεdαـشگیــــ •♬•♫•.
خوزستان - اهواز
15316 پست
neda_1996
neda_1996
همیــNεdαـشگیــــ •♬•♫•. :
 نوشته اصلی توسط ?sahar
 نوشته اصلی توسط همیــNεdαـشگیــــ •♬•♫•.
 نوشته اصلی توسط ?sahar
نه بابااینجوریام نیست


سلام خوشگلم{-49-}
سلام نفسم خوبی؟{-23-}


فک کن توروببینم و بگم نع
?sahar

1132 پست
sahar_____
sahar_____
?sahar :
 نوشته اصلی توسط همیــNεdαـشگیــــ •♬•♫•.
 نوشته اصلی توسط ?sahar
 نوشته اصلی توسط همیــNεdαـشگیــــ •♬•♫•.


سلام خوشگلم{-49-}
سلام نفسم خوبی؟{-23-}


فک کن توروببینم و بگم نع
عشقی عزیز دلم{-49-}
همیــNεdαـشگیــــ •♬•♫•.
خوزستان - اهواز
15316 پست
neda_1996
neda_1996
همیــNεdαـشگیــــ •♬•♫•. :
 نوشته اصلی توسط ?sahar
 نوشته اصلی توسط همیــNεdαـشگیــــ •♬•♫•.
 نوشته اصلی توسط ?sahar
سلام نفسم خوبی؟{-23-}


فک کن توروببینم و بگم نع
عشقی عزیز دلم{-49-}


{-41-}