امیر
امیر

سیبیل می ذاشت دایی جان همیشه می گفتش مرد بی

سیبیل می ذاشت دایی جان همیشه
می گفتش مرد بی سیبیل نمیشه!

نظر می داد: هر کی زن بگیره
باید گم شه! همون بهتربمیره!....

جدیدا زن گرفته دایی ما
میشینه واحد بالایی ما

سیبیلاشو زده!شرط زنش بود
لباس صورتی دیدم تنش بود!

دایی، در زن ذلیلی یکّه تازه
و مرد زندگی! ازهرلحاظه....

همین امروز زنگیده به مامان
شدم بابا منم، از تو چه پنهان

پاشو خواهر بیا یک لحظه بالا
بیا دیگه! نَشین تو خونه تنها...

مثِ تیری رها از چلّه می رفت
آسانسور رو ندید از پله می رفت

رسید اما نفس تازه نکرده
یه سگ ظاهر شد از آنسوی پرده

سگ دایی دقیقا مثل «بِل» بود
توی هال و تو آشپزخونه وِل بود

مامان مثل فنر از جاش پا شد
قمر در برج عقرب تازه جا شد

به طعنه گفت رفتی بِل خریدی؟
سباستینو چی؟ اونو تو ندیدی؟

داداش! وا دادنم اندازه داره
پدرسگ بودن آخه افتخاره؟

✍ طاهره ابراهیم نژاد آکردی

مشاهده همه ی 5 نظر
امیر

933 پست
AMIR-MONTAZER
AMIR-MONTAZER
امیر :
 نوشته اصلی توسط زیتون تلخ (reyhane)
{-11-}عجب
{-40-}
زیتون تلخ (reyhane)
تهران
1150 پست
Avay-baran67
Avay-baran67
زیتون تلخ (reyhane) :
 نوشته اصلی توسط امیر
 نوشته اصلی توسط زیتون تلخ (reyhane)
{-11-}عجب
{-40-}
خخخ چرا موهاتو میکنی {-88-} امیر کچل میشیا
امیر

933 پست
AMIR-MONTAZER
AMIR-MONTAZER
امیر :
 نوشته اصلی توسط زیتون تلخ (reyhane)
 نوشته اصلی توسط امیر
 نوشته اصلی توسط زیتون تلخ (reyhane)
{-11-}عجب
{-40-}
خخخ چرا موهاتو میکنی {-88-} امیر کچل میشیا
{-35-}
زیتون تلخ (reyhane)
تهران
1150 پست
Avay-baran67
Avay-baran67
زیتون تلخ (reyhane) :
 نوشته اصلی توسط امیر
 نوشته اصلی توسط زیتون تلخ (reyhane)
 نوشته اصلی توسط امیر
{-40-}
خخخ چرا موهاتو میکنی {-88-} امیر کچل میشیا
{-35-}
{-109-}