پرفسور خانوم |:
پرفسور خانوم |:

{♡} تا #تو با منی ، زمانه با من

{♡} تا #تو با منی ، زمانه با من

{♡}
تا با منی ،
زمانه با من است..
بخت و کامِ با من است
بهارِ دلکشی ،
و من چو باغ..
شور و شوقِ
صد جوانه با است..❤

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید