سعادت
آروم و عادیآروم و عادی
سعادت

کسی که باهات یه شوخی ساده میکنه بعد سریع

کسی که باهات
یه شوخی ساده میکنه
بعد سریع میپرسه ناراحت شدی؟
دلش پاکه از نبودنت میترسه
این آدمارو هیچوقت از دست ندین...!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید