صراط
مهربونمهربون
صراط

در جنگهای داخلی اسپانیا وقتی ژنرال مولا بسوی پایتخت پیش میرفت،

در جنگهای داخلی اسپانیا وقتی ژنرال مولا بسوی پایتخت پیش میرفت، پیغام فرستاد: «من با چهار ستون نظامی حمله میکنم اما یک ستون پنجم هم دارم که در داخل مادرید برای ما فعالیت می‌کنند.»
آزادی بیان بجای خود محترم، اما وقتی ترامپ شاخ و شانه میکشد و عر و تیز میکند؛ باید مراقب ستون پنجم داخلی او هم بود!

فرید ابراهیمی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید