طهورا
مهربونمهربون
طهورا

تو بازمانده ی آخرین نسل معشوقان جهانی بدون بوس

 لینک
تو بازمانده ی آخرین نسل معشوقان جهانی بدون بوس

تو
بازمانده ی آخرین نسل معشوقان جهانی
بدون بوس و کنار
بدون آغوش...
شاید حتی وجود نداشته باشی!
بی اینهمه اما
هنوز
دوستت دارم...

اُردیبهشت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید