^_^ رضوان ^_^
مهربونمهربون
^_^ رضوان ^_^

لطفاا باصدای بلند خوشبختیتون رو فریااد نزنیدد .! قرارنیست روابط

لطفاا باصدای بلند خوشبختیتون رو فریااد نزنیدد ...!
قرارنیست روابط شخصیتون رو به بقیه نشون بدین ...!
جملات عاشقونهه ای ک به هم میگین رو تو فضای مجازی بیارین ...
شاید کسی عشقی نداره ..خیانت دیده ..نامردی دیده...به عشقش نرسیده ... وهزارتاچیزدیگهه .... و باعث میشه یه عده ای ناراحت شن وحسرت بخورن و بایاد خاطراتشون بیفتن ...!
نکنین این کارارو لطفااا .‌‌‌‌‌...!✌

المــاس هــای درخشــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید