⭐️زَرےبانو تَوَلُدَتـ✯ــ مُبارَڪـ♥️ــ⭐️
لوسلوس
⭐️زَرےبانو تَوَلُدَتـ✯ــ مُبارَڪـ♥️ــ⭐️

مرد وقتی عاشق زنی می‌شود در دل خود پنهانش

مرد وقتی عاشق زنی می‌شود
در دل خود پنهانش می‌کند مبادا که دیگران او را بدزدند،
اما زن وقتی عاشق شد آن را جار می‌زند تا کسی برای نزدیک شدن به آن مرد تلاش نکند.
مرد به خاطر یک عقیده هرکسی را قربانی می‌کند و زن به خاطر یک نفر هر عقیده‌ای را.
مرد عقل است و زن قلب...
به همین خاطر در هر رابطه‌ای زن بیشتر از مرد اذیت می‌شود...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید