Ḏℯℓ@яαღ→$@яαß
آروم و عادیآروم و عادی
Ḏℯℓ@яαღ→$@яαß

مرد وقتی عاشق زنی می‌شود در دل خود پنهانش

مرد وقتی عاشق زنی می‌شود
در دل خود پنهانش می‌کند مبادا که دیگران او را بدزدند،
اما زن وقتی عاشق شد آن را جار می‌زند تا کسی برای نزدیک شدن به آن مرد تلاش نکند.
مرد به خاطر یک عقیده هرکسی را قربانی می‌کند و زن به خاطر یک نفر هر عقیده‌ای را.
مرد عقل است و زن قلب...
به همین خاطر در هر رابطه‌ای زن بیشتر از مرد اذیت می‌شود...

ســـرابـــــ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید