ƐĤSΛИ
ƐĤSΛИ

بعضیا از خنده سیرن بعضیا از غم میمیرن بعضیا

بعضیا از خنده سیرن
بعضیا از غم میمیرن
بعضیا از بس عزیزن
هرگز از دلها نمیرن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید