ƐĤSΛИ
ƐĤSΛИ

ای عشق چه در شرح تو جز عشق بگویم زیرا

ای عشق چه در شرح تو جز عشق بگویم
زیرا که تو در ساده ترین شکلی و پیچیده ترینی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید