Kian
آروم و عادیآروم و عادی
Kian

دل در طلبت هر دو جهان می‌بازد وز

دل در طلبت هر دو جهان می‌بازد

وز هر دو جهان سود و زیان می‌بازد

مانندهٔ پروانه، که بر شمع زند

بر عین تو جان خود چنان می‌بازد

مشاهده همه ی 2 نظر